Tasty B

6 Maki Saumon 

6 Maki Thon

6 Maki Avocat Cheese

6 Maki Crevette